+

Tutorstvo

Tutorstvo je sistematično vodenje študenta skozi proces študija. Izvajajo ga tutorji, ki so nekakšni vodniki skozi proces šolanja na fakulteti. Osnovni namen tutorjev je nuditi pomoč, podporo ter motivacijo pri študijskih in obštudijskih dejavnostih študentov.

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede ima vsaka razpisana smer svojega tutorja študenta in tutorja profesorja, ki priskoči na pomoč, ko je to potrebno in tutor sam ne zmore oziroma ne zna rešiti težave.

V novem študijskem letu 2016/ 2017 je tutorski sistem organiziran po naslednji shemi:

  • Koordinatorici tutorjev sta doc. dr. Vesna Weingerl  (vesna.weingerl@um.si) in Ema Ileršič (ema.ilersic@student.um.si)

Koordinatorici tutorjev vodita tutorje študente in tutorje profesorje, ki so razporejeni po študijskih programih:

– Ema Ileršič (Koordinatorica tutorjev in smeri Ekološko kmetijstvo, Agrarna ekonomika, II.stopnja)
– Ana Grilc (smer Agronomija)
– Darja Jurič (smer Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo)
– Christian Fišer (smer Biosistemsko inženirstvo)
– Tomaž Prah (smer Živinoreja)
– Anja Pečoler (smer Ekološko kmetijstvo)
– Ana Arnejčič (smer Agrikultura in okolje)
– Barbara Bernjak (smer Agrikultura in okolje)
– Valentin Gorjanc (smer Agrikultura in okolje)
– Urška Bandur (smer Agrikultura in okolje)


Tutorji smeri Agrikultura in okolje so tudi tutorji smeri Management v agroživilstvu in razvoj podeželja.

Tutorstvo na naši dislocirani enoti poleg izr. prof. dr. Karmen Pažek (karmen.pazek@um.si) opravljajo tutorji smeri Agrikultura in okolje z namenom, da bi dislocirano enoto bolj povezali s sedežem fakultete in izboljšali prehodnost študentov v višje letnike ter pripomogli k lažjemu študiju.

 

Kontaktirate nas lahko tudi preko: tutorjifkbv@gmail.com

index

SEM TUTOR!                                                       LAHKO SE ZANESEŠ NAME!