+

Tutorstvo

Tutorstvo je sistematično vodenje študenta skozi proces študija. Izvajajo ga tutorji, ki so nekakšni vodniki skozi proces šolanja na fakulteti. Osnovni namen tutorjev je nuditi pomoč, podporo ter motivacijo pri študijskih in obštudijskih dejavnostih študentov.

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede ima vsaka razpisana smer svojega tutorja študenta in tutorja profesorja, ki priskoči na pomoč, ko je to potrebno in tutor sam ne zmore oziroma ne zna rešiti težave.

V novem študijskem letu 2017/ 2018 je tutorski sistem organiziran po naslednji shemi:

 • Koordinatorici tutorjev sta doc. dr. Vesna Weingerl  (vesna.weingerl@um.si) s strani profesorjev in Ema Ileršič (ema.ilersic@student.um.si) s strani študentov.

Tutorji študenti so:

 • Ana Arnejčič – Agrikultura in okolje, Management v agroživilstvu in razvoj podeželja, E-mail: ana.arnejcic@gmail.com
 • Valentin Gorjanc – Agrikultura in okolje, Agrarna ekonomika II. stopnja, E-mail: valentin.gorjanc@student.um.si
 • Urška Bandur – Agrikultura in okolje, E-mail:  bandur.urska@gmail.com
 • Anja Pečoler – Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, E-mail: anja.pecoler@student.um.si
 • Andrej Perko – Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo, Kmetijstvo II. stopnja, E-mail: andrej.perko1@student.um.si
 • Matija Lednik – Agronomija, E-mail: matija.lednik@gmail.com
 • Denis Salober – Ekološko kmetijstvo, E-mail: denis.salober@gmail.com
 • Petra Pantar – Ekološko kmetijstvo, E-mail: petra.pantar@gmail.com
 • Lana Hlebš – Biosistemsko inženirstvo, E-mail: lana.hlebs@gmail.com
 • Ema Ileršič  – Agrarna ekonomika II.stopnja, Živinoreja, E-mail: ema.ilersic@student.um.si

Kontaktirate nas lahko tudi preko: tutorjifkbv@gmail.com

index

SEM TUTOR!                                                       LAHKO SE ZANESEŠ NAME!