+

Člani Študentskega sveta FKBV

 

Prodekanica za študentska vprašanja: Anja Pečoler

Člani:

1. letnik

Damjana Žampa

Tjaša Pangerl

2. letnik

Katarina Pungračič

Saša Brumec

Helena Pauko

3. letnik

Andrej Perko

Valentin Gorjanc

Aleš Zajc

4. letnik

Ema Ileršič

Helena Levičnik

Marko Mramor

5. letnik

Laura Lepej