ČLANI TUTORJEV

Anja Žnidar

Koordinatorica Tutorjev FKBV

Živinoreja (VS)
e-mail: anja.znidar@student.um.si

Petra Marko

Pomočnica koordinatorice Tutorjev FKBV

Ekološko kmetijstvo (VS)
e-mail: petra.marko@student.um.si

Anja Preložnik


Agrikultura in okolje (UNI)
e-mail: anja.preloznik@student.um.si

Ana Štuhec


Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (VS)
e-mail: ana.stuhec@student.um.si

Blaž Jelen


Agronomija - zelenjava, okrasne rastline in poljščine (VS)
e-mail: blaz.jelen@student.um.si

Patricija Halužan


Agronomija - zelenjava, okrasne rastline in poljščine (VS)
e-mail: patricija.haluzan@student.um.si

Benjamin Založnik


Biosistemsko inženirstvo (VS)
e-mail: benjamin.zaloznik@student.um.si

Anja Pečoler


Varnost hrane v prehrambeni verigi (2.st.)
e-mail: anja.pecoler@student.um.si