ČLANI

Nika Gregorič

Prodekanica za študentska vprašanja

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

nika.gregoric@student.um.si

041/523-896

Eva Višnar

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja

eva.visnar@student.um.si

Klara Hriberšek

Živinoreja

klara.hribersek1@student.um.si

 Vasilje Femić

Biosistemsko inženerstvo

vasilje.femic@student.um.si

Jernej Podlesnik

Vinogradništvo,vinarstvo in sadjarstvo

jernej.podlesnik@student.um.si

Karin Glazer

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

karin.glazer@student.um.si

Primož Verdinek

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

primoz.verdinek@student.um.si

Blaž Jelen

Agronomija- okrasne rastline, zelenjava in poljščine

blaz.jelen@student.um.si

Patricija Haložan

Agronomija- okrasne rastline, zelenjava in poljščine

patricija.halozan@student.um.si

Anja Žnidar

Živinoreja

anja.znidar@student.um.si

Ana Lončarič

Živinoreja

ana.loncaric@student.um.si

Veronika Turk

Agronomija in okolje UN

veronika.turk@student.um.si

Petra Marko

2.stonpnja Kmetijstvo

petra.marko@student.um.si

Sanja Kranjc

2.stopnja Agrarna ekonomika

sanja.kranjc@student.um.si

Klementina Jelen

2.stopnja Kmetijstvo

klementina.jelen@student.um.si

Tjaša Pangerl

2.stopnja Kmetijstvo

tjasa.pangerl@student.um.si

Andreja Grobiša

2.stopnja Kmetijstvo- absulvent

andreja.grobisa@student.um.si

Andrej Perko

Doktorski študij

andrej.perko@student.um.si