ČLANI

Nika Gregorič

Prodekanica za študentska vprašanja

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

nika.gregoric@student.um.si

041/523-896

Eva Višnar

Predsednica  študentov 1. letnika in članica ŠS FKBV UM 

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja

eva.visnar@student.um.si

Klara Hriberšek

Članica ŠS FKBV UM 

Živinoreja

klara.hribersek1@student.um.si

 Vasilje Femić

Biosistemsko inženerstvo

vasilje.femic@student.um.si

Jernej Podlesnik

Vinogradništvo,vinarstvo in sadjarstvo

jernej.podlesnik@student.um.si

Karin Glazer

Predsednica študentov 2. letnika in članica ŠS FKBV UM 

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

karin.glazer@student.um.si

Primož Verdinek

Član ŠS FKBV UM 

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

primoz.verdinek@student.um.si

Blaž Jelen

Predsednik študentov 3. letnika in član ŠS FKBV UM 

Agronomija- okrasne rastline, zelenjava in poljščine

blaz.jelen@student.um.si

Patricija Halužan

Članica ŠS FKBV UM 

Agronomija- okrasne rastline, zelenjava in poljščine

patricija.haluzan@student.um.si

Anja Žnidar

Živinoreja

anja.znidar@student.um.si

Ana Lončarič

Živinoreja

ana.loncaric@student.um.si

Veronika Turk

Agronomija in okolje UN

veronika.turk@student.um.si

Petra Marko

Predsednica študentov 2. stopnje in članica ŠS FKBV UM 

2.stonpnja Kmetijstvo

petra.marko@student.um.si

Sanja Kranjc

Članica ŠS FKBV UM 

2.stopnja Agrarna ekonomika

sanja.kranjc@student.um.si

Klementina Jelen

2.stopnja Kmetijstvo

klementina.jelen@student.um.si

Tjaša Pangerl

2.stopnja Kmetijstvo

tjasa.pangerl@student.um.si

Andreja Grobiša

2.stopnja Kmetijstvo- absulvent

andreja.grobisa@student.um.si

Andrej Perko

Predsednik študentov doktorskega študija in član ŠS FKBV UM 

Doktorski študij

andrej.perko@student.um.si