Člani ŠS FKBV

Nina Tojnko

Prodekanica za študentska vprašanja
Agrikultura in okolje (1. st. - UNI) 3. letnik

e-mail: nina.tojnko@student.um.si

Rene Paskolo Mlasko

Ekološko kmetijstvo (1.st. - VS) 2. letnik

e-mail: rene.paskolo@student.um.si

Anja Žnidar

Živinoreja (1.st. - VS) 3. letnik

e-mail: anja.znidar@student.um.si

Anja Preložnik

Agrikultura in okolje (1.st. - UNI) 3. letnik

e-mail: anja.preloznik@student.um.si

Veronika Turk

Agrikultura in okolje (1.st. - UNI) 3. letnik

e-mail: veronika.turk@student.um.si

Tjaša Pangerl

Kmetijstvo (2. st.), 1. letnik

e-mail: tjasa.pangerl@student.um.si

Andreja Grobiša

Kmetijstvo (2. st.), absolvent

e-mail: andreja.grobisa@student.um.si