Naše poslanstvo je združevanje, povezovanje, zastopanje študentske mnjenja, povezovanje z profesori in ostalim osebjem fakultete.

Poskrbimo da študij ni samo učenje ampak veliko več.

Kdo smo?

Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Predstavljamo ga študentje različnih stopenj in študijskih programov.

Kaj delamo?

Povezujemo

– Povezave med študenti fakultete

– Povezovanje med študenti in profesorji

Soodločamo

– Podajamo mnenje, sprijemamo kritike in dajemo predloge

– Smo del komisij na fakulteti

– Smo glas v imenu vseh študentov

Organiziramo

– Ocenjevanja

– Igre, tekmovanja

– Obštudijske aktivnosti

 

Kako delamo ?

Člani študentskega sveta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede se srešujo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Vodi jo prodekan za študentska vprašanja.

Seje so javne tako da se jih lahko udeleži kdorkoli.

Na sejah:

– Odravnavamo problematiko

– Podajamo mnenja

– Volimo predstavnike

– Predlagamo kandidate komisij

– Načrtujemo projekte, obštudijske aktivnosti študentov

Tina Lešnik

Član Študentskega sveta 4. letnika / član ŠS fakultete

Katja Stojnšek

Član Študentskega sveta 3. letnika

Katarina Penič

Član Študentskega sveta 2. letnika

Nina Vodnik

Član Študentskega sveta 2. letnika / član ŠS fakultete

Neža Kolmanič

Predsednik Študentskega sveta 1. letnika / član ŠS fakultete

Vasilije Femić

Član Študentskega sveta FKBV 2. letnika

Karin Glazer

Član Študentskega sveta FKBV 3. letnika / član ŠS fakultete

Primož Vrdinek

Član Študentskega sveta 3. letnika

Petra Marko

Predsednik Študentskega sveta 5. letnika / član ŠS fakultete

Anja Žnidar

Predsednik Študentskega sveta 4. letnika / član ŠS fakultete

Jernej Podlesnik

Član Študentskega sveta FKBV 2. letnika

Ana Lončarič

Predsednik Študentskega sveta 3. letnika / član ŠS fakultete

Blaž Jelen

Član Študentskega sveta absolventov / član ŠS fakultete

Patricija Halužan

Predsednik Študentskega sveta absolventov / član ŠS fakultete

Tjaša Pangerl

Član Študentskega sveta 5. letnika / član ŠS fakultete

Klara Hriberšek

Predsednik Študentskega sveta 2. letnika / član ŠS fakultete