PROJEKTI:

Info dan za bruce 2019 je projekt ŠS FKBV UM.

Študentom prvih letnikov smo predstavili, razkazali našo fakulteto (prostore, predavalnice, laboratorije), peljali smo jih v Botanični vrt, nato z organiziranim avtobusni prevozom do Univerzitetnega centra vinogradništva in vinarstva na Meranovem. Profesorji in strokovni sodelavci so študentom predstavili Meranovo. Po koncu ogleda je sledila še pogostitev.

Vodeno strokovno ocenjevanje študentskih vin, žganj in sokov.

Je eden izmed projektov ŠS FKBV UM, kjer imajo študentje možnost prinesti svoje vzorce omenjenih. Skupaj s študenti višjih letnikov, profesorji, s sodelavci KZM in profesorji BTŠ smo izpeljali degustacijo in ocenjevanje posameznih vzorcev različnih kategorij. Po koncu smo podarili praktične nagrade.

Sadjarsko – vinogradniška strokovna ekskurzija.

Vsako leto ŠS FKBV UM v sodelovanju s katedro za sadjarstvo in katedro za vinogradništvo in vinarstvo organizira strokovno ekskurzijo v tujino. To leto smo se odpravili na Južno tirolsko. Prvi dan ekskurzije smo se odpravili v Gruber Genetti in klet Girlan. Drugi dan ekskurzije smo obiskali poskusno postajo Laimburg in CAFA VOG, v zadnjem tretjem dnevu smo se odpravili v Drevesnico Kaneppele in h sadjarju Leo.

 

Tikva, je projekt, ki ga izvajamo že vrsto let zapored. Gre za tradicionalen projekt naše fakultete. Študentski svet FKBV UM organizira tekmovanje med skupinami študentov in profesorjev fakultete. Med sabo tekmujemo v različnih kmečkih igrah. Po koncu smo razglasimo zmagovalno ekipo, katera prejme nagrado.

Vinski univerzum je projekt kamor peljemo študente. Vsako leto se na natečaju Lidlol mladi vinar predstavijo tudi študentje naše fakultete. Ekipa študentov pripravi izbrano vino katero zastopa.

Motivacijski vikend je tudi eden izmed projektov izpeljemo meseca decembra. Obiskali smo kmetijo tete Lene v Lovrencu na Pohorju. Člani in sočlani študentskega sveta FKBV UM, smo tam preživeli vikend in seveda pridno načrtovali dogodke na novo leto.

Študentska tržnica je nov projekt, ki smo ga v letošnjem letu izvedli na naši fakulteti. Predstavili smo se študentje s izdelki svojih kmetij. Žal smo jo izvedli le meseca januarja in februarja, meseca marca in ostale smo zaradi situacije s COVID – 19 prenehali. Zagotovo bomo a še nadaljevali, ob sprostitvi ukrepov.

Info dan za bruce 2020

V študijskem letu 2020/2021 smo organizirali Info dan za bruce nekoliko drugače kot v prejšnjih letih. Zaradi upoštevanja ukrepov COVID – 19, smo sprejeli študente prvih letnikov v eni izmed večjih predavalnic naše fakultete. Predstavili smo jim študij z strani nas študentov, podali jim razne napotke in predstavili študentsko ankete. Kratko predstavitev sta imela tudi Botanični vrt in Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo. Po koncu smo izvedli še kviz (Kahoot). Zmagovalna ekipa študentov je prejela praktično nagrado.