Neža Kolmanič

Predsednik Študentskega sveta 1. letnika / član ŠS fakultete

Neža Kolmanič

Predsednik Študentskega sveta 1. letnika / član ŠS fakultete

Biography