Petra Marko

Predsednik Študentskega sveta 5. letnika / član ŠS fakultete

Petra Marko

Predsednik Študentskega sveta 5. letnika / član ŠS fakultete

Biography