Tina Lešnik

Član Študentskega sveta 4. letnika / član ŠS fakultete

Tina Lešnik

Član Študentskega sveta 4. letnika / član ŠS fakultete

Biography