ŠTUDENTI V KOMISIJAH

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Karin Glazer

Karin.glazer@student.um.si

Tjaša Pangerl

Tjasa.pangerl@student.um.si

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO DEJAVNOST 

Anja Žnidar

Anja.znidar@student.um.si

Vasilje Femić

Vasilje.fenic@student.um.si

KOMISIJA ZA MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 

Nina Tojnko

Nina.tojnko@gmail.com

Petra Marko

Petra.marko@student.um.si

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI 

Tjaša Pangerl

Tjasa.pangerl@student.um.si

Andreja Grobiša

Andreja.grobisa@student.um.si

KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 

Klementina Jelen

Klementina.jelen@student.um.si

ČLANI SENATA 

Klementina Jelen

Klementina.jelen@student.um.si

Nina Tojnko

Nina.tojnko@gmail.com

Andreja Grobiša

Andreja.grobisa@student.um.si